ร่วมเป็นอาสาสมัคร
รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง

1

ตรวจสอบรายชื่อ
และเช็คหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อเป็นข้อมูลไว้ใช้เลือกหน่วยเลือกตั้งที่จะเป็นอาสา

เช็คหน่วย
2

เลือกหน่วยเลือกตั้ง
ที่ต้องการเป็นอาสา

สะดวกหน่วยไหนไปที่นั่น

3

กรอกชื่อสถานที่
เลือกตั้งของคุณ

ช่วยระบุสถานที่หน่วยในระบบ vote62 หน่อยนะ

เลือกหน่วยเลือกตั้ง

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วย